قطعات سیمانی اسکندری تولید کننده: - کول - بلوک - جدول - لوله سیمانی

نمایش 6 نتیحه

فروشنده بلوک اسکندری

8963 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۱۰

850 تومان
فروشنده بلوک اسکندری

9823 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۱۵

1,250 تومان
فروشنده بلوک اسکندری

8912 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۷

800 تومان
فروشنده بلوک اسکندری

9621 در انبار Placeholder

بلوک سنگین ۲۰

8,300 تومان
فروشنده بلوک اسکندری

8541 در انبار Placeholder

کول انباری

21,000 تومان
فروشنده بلوک اسکندری

8632 در انبار Placeholder

کول میله

21,000 تومان23,000 تومان