فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

آجر (متر مربع)

47,380 تومان
 • قیمت برحسب متر مربع
 • رنگ: سیمانی
 • ابعاد به میلیمتر: ۵۵*۹۰*۱۹۰
 • تعداد در هر متر مربع: ۵۸.۵
 • وزن برحسب کیلو گرم: ۲.۰

 

فروشنده شنزار

9875 در انبار Placeholder
 • قیمت بر حسب قالب 
 • ابعاد( میلی متر): ۶۰*۹۰*۱۹۰
 • وزن (کیلو گرم): ۱.۰
فروشنده مصالح دولتی

1920 در انبار Placeholder

آجر سفال (۱۰)

450 تومان

آجر سفال به شکل های مکعب مستطیل توپر، سوراخدار، تو خالی و قطعات نازک ساخته می شود.

کاربرد آن:

 • دیوار های باربر
 • سقف های تیرچه بلوک
 • تیغه های جداکننده
 • طاق ضربی بین تیر آهنها
 • نمای خارجی و داخلی
فروشنده مصالح رضایی

5217 در انبار آجر-سوراخ-دار

قیمت: هر عدد به تومان
ابعاد: ۵*۱۱*۲۲

فروشنده پرشین بتن جم

7501 در انبار Placeholder

قیمت: قالب به تومان
ابعاد: ۱۰*۵.۵*۲۰

فروشنده مصالح دولتی

1765 در انبار آجر-فشاری-۱

آجر فشاری

250 تومان
 • وزن هر عدد آجر (کیلو گرم): ۲
 • مقاومت: تعداد آجر ذر هر تن در حدود ۴۵۰-۵۰۰ عدد
 • آجر فشاری خوب عمر طولانی ، و قابلیت بازیابی دارد
 • به دلیل قابلیت بازیابی از مصالح دوست دار محیط زیست می باشد

 

فروشنده مصالح رضایی

2697 در انبار آجر-فشاری

آجر فشاری

300 تومان

قیمت: هر عدد به تومان

فروشنده آجر رئوف

9654 در انبار آجر-نما-پلاک

آجر نما (پلاک)

450 تومان550 تومان
 • قیمت بر حسب : قالب به تومان
 • جنس : ترکیبی (شیل و رس ) ، رس
 • ضخامت: ۲.۷(cm)
 • نوع پلاک : مستطیلی (معمولی)
 • تعداد در هر متر مربع :
 • ۲.۷*۸*۳۳ : تعداد در هر متر مربع : ۳۳ عدد
 • ۲.۷*۷*۳۱ : تعداد در هر متر مربع : ۴۲ عدد
فروشنده آجر رئوف

9521 در انبار آجر-نما-ال-قرمز

آجرنما (ال)

700 تومان850 تومان
 • قیمت بر حسب : قالب به تومان
 • جنس : ترکیبی (شیل و رس)،رس
 • طرح: ال
 • ضخامت: ۲.۷(cm)
 • تعداد در هر متر مربع :
 • ۷*۱۰*۲۰ تعداد در هر متر مربع : ۱۳ عدد
 • ۸*۱۰*۲۰ تعداد در هر متر مربع : ۱۱عدد
فروشنده آجر رئوف

9154 در انبار Placeholder

آجرنما(نسوز)

580 تومان1,100 تومان
 • قیمت بر حسب : قالب به تومان
 • طرح: نسوز
 • ضخامت: ۲.۷(cm)
 • تعداد در هر متر مربع :
 • ۷*۳۱ تعداد در هر متر مربع : ۴۲ عدد
 • ۳.۵*۳۱ تعداد در هر متر مربع : ۷۰عدد
فروشنده مصالح گنجینه

Placeholder

آسفالت توپکا(۰۱۲)

250,000 تومان

قیمت : تن به تومان

فروشنده مصالح گنجینه

Placeholder

آسفالت توپکا(۰۱۶)

246,000 تومان

قیمت : تن به تومان

فروشنده مصالح گنجینه

Placeholder

آسفالت توپکا(۰۲۵)

243,000 تومان

قیمت : تن به تومان

فروشنده مصالح گنجینه

Placeholder

آسفالت توپکا(۰۶)

260,000 تومان

قیمت : تن به تومان

فروشنده مصالح دولتی

2754 در انبار Placeholder

آهک (۱۵kg)

4,500 تومان
 • کاربرد آهک
 • ساختمان سازی
 • تهیه فراورده های صنعتی و شیمیایی
فروشنده مصالح رضایی

3674 در انبار Placeholder

آهک(کیسه)

8,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان

فروشنده مصالح دولتی

Placeholder

قیمت بر حسب متر

فروشنده پیشگام زاگرس

بتن-آماده

قیمت: تن به تومان

فروشنده مصالح دولتی

9784 در انبار Placeholder

بلوک (۱۰*۴۰)

1,200 تومان

مخلوطی از سیمان و اب با شن ریزدانه و ماسه یا دیگر سنگدانه های مناسب است.

فروشنده مصالح پایتخت

6314 در انبار Placeholder

بلوک (۲۰*۴۰)

1,500 تومان

ابعاد: ۲۰*۴۰
قیمت بر حسب ابعاد

فروشنده پرکا بلوک

۱۰

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

فروشنده پرکا بلوک

۱۵–KG

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

فروشنده پرکا بلوک

۱۵–KG

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

فروشنده پرکا بلوک

۱۵–KG

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

فروشنده پرکا بلوک

۲۰

بلوک ۲۰ سانتی

1,550 تومان

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

فروشنده پرکا بلوک

۷

کرایه حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

فروشنده شنزار

9785 در انبار Placeholder

بلوک پوکه صنعتی(قالب)

1,190 تومان1,570 تومان
 • قیمت بر حسب قالب
 • ابعاد به میلی متر
فروشنده پرشین بتن جم

9640 در انبار Placeholder

بلوک سبک (دوجداره)

1,650 تومان2,750 تومان

قیمت: قالب به تومان
بلوک سبک با پوکه معدنی،دیواری،تو خالی، ته پر

فروشنده پرشین بتن جم

6578 در انبار Placeholder

بلوک سبک (سه جداره کام زبانه)

1,800 تومان3,050 تومان

قیمت: قالب به تومان
بلوک سبک با پوکه معدنی،دیواری،تو خالی، ته پر

فروشنده بلوک اسکندری

8963 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۱۰

850 تومان

ابعاد (سانتی متر) : ۲۰*۱۰*۴۰

فروشنده بلوک اسکندری

9823 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۱۵

1,250 تومان

ابعاد (سانتی متر) :۲۰*۱۵*۵۰

فروشنده بلوک اسکندری

8912 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۷

800 تومان

ابعاد (سانتی متر): ۲۰*۷*۴۰