10000 در انبار Placeholder

آجر (متر مربع)

47,380 تومان
9875 در انبار Placeholder
1920 در انبار Placeholder

آجر سفال (۱۰)

450 تومان
5217 در انبار آجر-سوراخ-دار
7501 در انبار Placeholder
1765 در انبار آجر-فشاری-۱

آجر فشاری

250 تومان
2697 در انبار آجر-فشاری

آجر فشاری

300 تومان
9654 در انبار آجر-نما-پلاک

آجر نما (پلاک)

450 تومان550 تومان
9521 در انبار آجر-نما-ال-قرمز

آجرنما (ال)

700 تومان850 تومان
9154 در انبار Placeholder

آجرنما(نسوز)

580 تومان1,100 تومان
Placeholder

آسفالت توپکا(۰۱۲)

250,000 تومان
Placeholder

آسفالت توپکا(۰۱۶)

246,000 تومان
Placeholder

آسفالت توپکا(۰۲۵)

243,000 تومان
Placeholder

آسفالت توپکا(۰۶)

260,000 تومان
2754 در انبار Placeholder

آهک (۱۵kg)

4,500 تومان
آهک-آب-دیده-فله-

آهک آب خورده (فله)

150,000 تومان
سنگ-آهک-کلوخه-فله

آهک کلوخه (فله)

160,000 تومان
آهک-کیسه-ای-۵-کیلو-گرمی-درجه-یک
آهک-کیسه-ای-درجه-یک
3674 در انبار Placeholder

آهک(کیسه)

8,000 تومان
Placeholder
بتن-آماده
9784 در انبار Placeholder

بلوک (۱۰*۴۰)

1,200 تومان
6314 در انبار Placeholder

بلوک (۲۰*۴۰)

1,500 تومان
۱۰
۱۵–KG
۱۵–KG
۱۵–KG
۲۰

بلوک ۲۰ سانتی

1,550 تومان
۷
9785 در انبار Placeholder

بلوک پوکه صنعتی(قالب)

1,190 تومان1,570 تومان
9640 در انبار Placeholder

بلوک سبک (دوجداره)

1,650 تومان2,750 تومان