9152 در انبار گچ-جیپتون
  • گچ جیپتون (روکش بتن) جهت پرداخت سطوح صاف و صیقلی بتنی استفاده می شود، از نظر دانه بندی نسبت به گچ های معمولی نرم تر بوده و زمان گیرش آن طولانی تر و دارای چسبندگی بالاتر می باشد. لذا زمان کافی جهت استفاده بهینه و پرداخت را به استادکار می دهد.

 

  • گیرش اولیه ۱۲ – ۱۵ دقیقه
    گیرش ثانویه ۳۵ – ۳۰ دقیقه
    مصرف در هر متر مربع (با ضخامت ۳ میلی متر) ۳ کیلوگرم
    وزن کیسه ۳۰ کیلوگرم