فروشنده بلوک اسکندری

کول میله

  • قیمت به متر
  • قطر (سانتی متر): ۷۰ -۸۰
  • عرض(سانتی متر):۲۵
  • ضخامت(سانتی متر):۲۵
21,000 تومان23,000 تومان