فروشنده مصالح گنجینه

Placeholder

ماسه ۰۴ (شهریار)

23,000 تومان

قیمت : تن به تومان

فروشنده مصالح گنجینه

حراج! Placeholder

ماسه ۰۶(شهریار)

28,500 تومان 30,000 تومان

قیمت : تن به تومان

اضافه شد
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! Placeholder

ماسه بادی (شهریار)

21,500 تومان 22,500 تومان

قیمت : تن به تومان

 

فروشنده مصالح دولتی

2854 در انبار Placeholder

ماسه بادی (کیسه)

4,500 تومان

کاربرد ماسه بادی:

  • بند کشی
  • ملات زیرکاشی سرامیک و سنگ
  • زمین بازی کودکان
  • ریخته گری
  • زمین والیبال ساحلی
فروشنده مصالح رضایی

Placeholder

قیمت: هر نیسان به تومان
وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

فروشنده مصالح دولتی

Placeholder

قیمت بر حسب تن

فروشنده مصالح دولتی

Placeholder
  • قیمت بر حسب خاور
  • وزن تقریبی هر خاور ۴ تن
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! Placeholder

ماسه دوبار شور(شهریار)

29,500 تومان 31,000 تومان

قیمت : تن به تومان

 

فروشنده مصالح دولتی

2741 در انبار Placeholder
  • قیمت بر حسب کیسه
فروشنده مصالح رضایی

7210 در انبار Placeholder

قیمت: هر کیسه به تومان

فروشنده مصالح پایتخت

Placeholder

ماسه شسته(تن)

43,000 تومان

قیمت بر حسب تن

فروشنده مصالح دولتی

Placeholder

ماسه شکسته (تن)

38,000 تومان

قیمت بر حسب تن

فروشنده مصالح گنجینه

حراج! Placeholder

ماسه شکسته (شهریار)

21,500 تومان 23,000 تومان

قیمت : تن به تومان

 

فروشنده مصالح رضایی

3841 در انبار Placeholder

ماسه شکسته (کیسه)

6,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان

فروشنده مصالح رضایی

Placeholder

ماسه شکسته (نیسان)

100,000 تومان

قیمت: هر نیسان به تومان
وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

فروشنده مصالح پایتخت

Placeholder

ماسه شکسته(تن)

38,000 تومان

قیمت بر حسب تن

فروشنده مصالح دولتی

Placeholder

ماسه شکسته(خاور)

220,000 تومان

قیمت بر حسب خاور

فروشنده مصالح دولتی

2748 در انبار Placeholder

ماسه شکسته(کیسه)

5,000 تومان

قیمت بر حسب کیسه

فروشنده مصالح پایتخت

Placeholder

ماسه شکسته(نیسان)

100,000 تومان

وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

فروشنده مصالح گنجینه

حراج! Placeholder

مخلوط شن ماسه شسته

28,500 تومان 29,500 تومان

قیمت : تن به تومان

 

فروشنده مصالح گنجینه

حراج! Placeholder

مخلوط ماسه شکسته و شن

26,000 تومان 27,500 تومان

قیمت : تن به تومان