فروشنده گچ چیچک

گچ دو منظوره (کیسه)

  • گچ دو منظوره جهت سفید کاری و زیر کار استفاده می شود.