فروشنده گچ چیچک

9624 در انبار گچ-چیچک-سمنان
  • گچ دو منظوره جهت سفید کاری و زیر کار استفاده می شود.