فروشنده مصالح رضایی

2578 در انبار گچ-زیر-کار

گچ زیر کار (کیسه)

5,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم
گچ سمنان

فروشنده مصالح پایتخت

3954 در انبار نگهدارنده متن

گچ سفید کاری

5,500 تومان
فروشنده گچ سمنان

گچ-نمونه-سمنان

گچ سفید کاری نمونه

2,900 تومان3,700 تومان
  • گچ سفید کاری نمونه با بهترین کیفیت برای سفید کاری
  • قیمت بر اساس هر *کیسه* محاسبه خواهد شد
  • کیسه های : ۳۰ و ۳۳ و ۴۰ کیلیویی
  • قیمت برای ارسال تهران و مابقی شهرستان های ایران متفاوت بوده لطفا قبل از سفارش به این مورد توجه داشته باشید .