فروشنده معدن فلاح

پوکه نخودی (قروه)

– قیمت : متر مکعب به تومان
– هزینه حمل به مبلغ فوق اضافه خواهد شد (طبق قیمت روز)
– پوکه مستقیما از معادن قروه ارسال خواهد شد

28,500 تومان 30,000 تومان