فروشنده پرکا بلوک

بلوک نیمه 10 سانتی

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

قیمت محصولات به روز بوده، و پس از ثبت تعداد درخواستی، مبلغ و هزینه ی ارسال به شما اطلاع داده خواهد شد.

800 تومان