فروشنده مصالح دولتی

سیمان تیپ 2 (تهران)

وزن هر کیسه (کیلو گرم): ۵۰

كاربرد و مزايا:

– مصارف عمومي (ساخت ملات و بتن) .

– با مزيت مقاومت متوسط در برابر حمله سولفاتها براي ساخت لوله هاي بتني، كانالهاي آب و فاضلاب و فنداسيون ها.

– در بتن ريزيهاي نسبتا حجيم، فونداسيونها،كانالهاي آبياري و بتن آماده .

– افزايش دوام بتن در شرايط نا مناسب محيطي

– مقاومت فشاري بيشتر از ۴۵۰ كيلوگرم بر سانتي متر مربع

12,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

سیمان(تیپ 2)

قیمت بر حسب کیسه

12,000 تومان