فروشنده سیمان تهران

فروش مصالح ساختمانی

سیمان بنایی

تومان

*قیمت محصولات به روز بوده، و پس از ثبت تعداد درخواستی، مبلغ و هزینه ی ارسال به شما اطلاع داده خواهد شد.*

فروشنده سیمان تهران

فروش مصالح ساختمانی

قیمت محصولات به روز بوده، و پس از ثبت تعداد درخواستی، مبلغ و هزینه ی ارسال به شما اطلاع داده خواهد شد.

  •  برای مصرف تا عمق ۱۴۰۰۰ فوت ( ۴۲۶۷ متر )
  • مقاوم در برابر سولفات