فروشنده سنگ رستمی

7159 در انبار نگهدارنده متن

سنگ مرمریت(گلدنبلک)

50,000 تومان110,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.