فروشنده سنگ رستمی

5218 در انبار نگهدارنده متن

سنگ مرمریت(قرمز بجستان)

40,000 تومان55,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.