فروشنده شنزار

سنگ دال ترافیکی (پیش تنیده)

  • قیمت بر حسب قالب
  • عرض (سانتی متر) :۶۰
  • ضخامت (سانتی متر) :۱۷
  • در هر دال ترافیکی ۵ رشته strand به قطر ۶ میلی متر استفاده می شود

 

60,520 تومان302,630 تومان