فروشنده سنگ رمضانی

3874 در انبار Placeholder

سنگ خوی(متر مربع)

65,000 تومان

ابعاد:
۴۰*۴۰
۴۰ طولی
قیمت: متر مربع به تومان

فروشنده سنگ رستمی

4278 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(خوی)

40,000 تومان120,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.