فروشنده پرشین بتن جم

بلوک سبک (دوجداره)

قیمت: قالب به تومان
بلوک سبک با پوکه معدنی،دیواری،تو خالی، ته پر

1,650 تومان2,750 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

بلوک سیمانی (دوجداره)

قیمت: قالب به تومان
بلوک سیمانی،دیواری،تو خالی، ته پر

1,320 تومان1,850 تومان