فروشنده معدن فلاح

پوکه پودری (قروه)

– قیمت : تن به تومان
– هزینه حمل به مبلغ فوق اضافه خواهد شد (طبق قیمت روز)
– پوکه مستقیما از معادن قروه ارسال خواهد شد

28,000 تومان 29,000 تومان