فروشنده پرکا بلوک

بلوک سه جداره 15 سانتی

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

1,800 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

بلوک سیمانی (پر مقاومت)

قیمت: قالب به تومان
ابعاد:۲۰*۲۰*۴۰
بلوک سیمانی،دیواری،تو خالی، ته پر

2,400 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

بلوک سیمانی دوجداره(طرح سنگ بادبر)

قیمت: قالب به تومان
ابعاد:۲۰*۲۰*۴۰
بلوک سیمانی،دیواری،تو خالی، ته پر

6,000 تومان
فروشنده شنزار

بلوک سیمانی گیوتینی(قالب)

  • قیمت بر حسب قالب
  • ابعاد (میلی متر): ۲۰۰*۲۰۰*۴۰۰
  • وزن (کیلو گرم):۱۹.۰

 

2,380 تومان