فروشنده پرکا بلوک

۱۵

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

فروشنده پرشین بتن جم

3387 در انبار Placeholder

قیمت: قالب به تومان
ابعاد:۲۰*۲۰*۴۰
بلوک سیمانی،دیواری،تو خالی، ته پر

فروشنده پرشین بتن جم

6874 در انبار Placeholder

قیمت: قالب به تومان
ابعاد:۲۰*۲۰*۴۰
بلوک سیمانی،دیواری،تو خالی، ته پر

فروشنده شنزار

9866 در انبار Placeholder
  • قیمت بر حسب قالب
  • ابعاد (میلی متر): ۲۰۰*۲۰۰*۴۰۰
  • وزن (کیلو گرم):۱۹.۰