فروشنده شنزار

جدول بتنی کانیو /صاف/(قالب)

  • قیمت بر حسب : قالب به تومان
  • نوع ساخت : مخلوط خیس و متراکم
  • آرمایش مقاومت ۲۸  روزه: حداقل ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
  • وزن مخصوص: ۲.۳۵
  • نوع سیمان مصرفی: تیپ ۲، تیپ ۵ و یا ۱- ۴۲۵
  • میزان سمان مصرفی : ۴۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب

 

9,920 تومان17,910 تومان