فروشنده پرشین بتن جم

بلوک سیمانی (دوجداره)

قیمت: قالب به تومان
بلوک سیمانی،دیواری،تو خالی، ته پر

1,320 تومان1,850 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

بلوک سیمانی دوجداره(طرح سنگ بادبر)

قیمت: قالب به تومان
ابعاد:۲۰*۲۰*۴۰
بلوک سیمانی،دیواری،تو خالی، ته پر

6,000 تومان