فروشنده پرشین بتن جم

8682 در انبار بلوک-دو-جداره

بلوک سیمانی (دوجداره)

1,320 تومان1,850 تومان

قیمت: قالب به تومان
بلوک سیمانی،دیواری،تو خالی، ته پر

فروشنده پرشین بتن جم

6874 در انبار نگهدارنده متن

قیمت: قالب به تومان
ابعاد:۲۰*۲۰*۴۰
بلوک سیمانی،دیواری،تو خالی، ته پر