فروشنده پرشین بتن جم

6578 در انبار نگهدارنده متن

بلوک سبک (سه جداره کام زبانه)

1,800 تومان3,050 تومان

قیمت: قالب به تومان
بلوک سبک با پوکه معدنی،دیواری،تو خالی، ته پر