7635 در انبار گچ-سفید-کاری

گچ سفید کاری

6,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم

گچ-سیمین-سمنان

گچ سفید کاری سیمین

3,550 تومان4,200 تومان
  • گچ سفید کاری سیمین سمنان با بهترین کیفیت برای سفید کاری
  • قیمت بر اساس هر *کیسه* محاسبه خواهد شد
  • وزن کیسه ها: ۲۵ و ۳۰ و ۴۰ کیلیویی
  • قیمت برای ارسال تهران و البرز با مابقی شهرستان های ایران متفاوت بوده لطفا قبل از سفارش به این مورد توجه داشته باشید .