فروشنده مصالح رضایی

آجر سوراخ دار(قالب بزرگ)

قیمت: هر عدد به تومان
ابعاد: ۵*۱۱*۲۲

300 تومان
فروشنده مصالح رضایی

آجر فشاری

قیمت: هر عدد به تومان

300 تومان