فروشنده میکانو

سنگ-مصنوی-میکانو

سنگ مصنوعی (غیر قابل برش)

1,000,000 تومان1,650,000 تومان

سنگ دو طرف لمینت *غیر قابل برشکاری با ابزار روی سنگ  *

 • موارد مصرف (پارتیشن بندی، در، پله، بین کابینت، صفحه اپن و جزیره، میز مدیریت و کانتر، نمای داخلی سرویس و حمام
 • اندازه نامحدود و غیر قابل برش
 • ضخامت ها : ۱۲ و ۱۶  میلیمتر
 • حداقل سفارش یک متر مربع
 • قیمت بر حسب: متر مربع
 • بعداز ثبت سفارش جهت تعین طرح سنگ با شما تماس گرفته خواهد شد
 • قابلیت انتقال نور
فروشنده میکانو

سنگ-مصنوی-میکانو

سنگ مصنوعی (قابل برش)

2,160,000 تومان2,808,000 تومان

سنگ مصنوعی دو طرف لمینت *قابل برش کاری*

 • موارد مصرف (پارتیشن بندی، در، پله، بین کابینت، صفحه اپن و جزیره، میز مدیریت و کانتر، نمای داخلی سرویس و حمام
 • فروش به صورت شیت ۱۸۰ *۱۲۰ سانتیمتر
 • اندازه نامحدود و قابل برش
 • ضخامت ها : ۱۲ میلیمتر
 • حداقل سفارش یک شیت
 • بعداز ثبت سفارش جهت تعین طرح سنگ با شما تماس گرفته خواهد شد
 • قابلیت انتقال نور
فروشنده میکانو

سنگ-مصنوعی-طرح-سنگ
 • *غیر قابل برشکاری *
 • ابعاد سفارش در توضیحات درج شود لطفا
 • اندازه مورد سفارش نامحدود و غیر قابل برش
 • خرید به صورت هر متر مربع
 • قیمت بر حسب: متر مربع
 • موارد مصرف (کف سازی)
 • ضخامت ها : ۲۰ میلیمتر (۲ سانتی متر)
 • حداقل سفارش یک متر مربع
فروشنده میکانو

سنگ-مصنوعی-طرح-فرش۲۶۰۰۰-
 • *غیر قابل برشکاری *
 • ابعاد سفارش در توضیحات درج شود لطفا
 • اندازه مورد سفارش نامحدود و غیر قابل برش
 • خرید به صورت هر متر مربع
 • قیمت بر حسب: متر مربع
 • موارد مصرف (کف سازی)
 • ضخامت ها : ۲۰ میلیمتر (۲ سانتی متر)
 • حداقل سفارش یک متر مربع
فروشنده میکانو

سنگ-مصنوی-۰۰۰
 • *غیر قابل برشکاری *
 • ابعاد سفارش در توضیحات درج شود لطفا
 • خرید به صورت هر متر مربع
 • قیمت بر حسب: متر مربع
 • لطفا کد طرح مورد نظر در توضیحات سفارش درج گردد
 • بزرگترین ساز شیت(۱۳۷*۲۴۴)
 • موارد مصرف (کف سازی)
 • اندازه مورد سفارش نامحدود و غیر قابل برش
 • ضخامت ها : ۲۰ میلیمتر (۲ سانتی متر)
 • حداقل سفارش یک متر مربع
 • قابلیت انتقال نور