فروشنده پرکا بلوک

۱۰-NIMEH
فروشنده مصالح رضایی

9653 در انبار پنل-گچی

پنل گچی(۸cm)

12,000 تومان
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

جدول بتنی ذورنقه (قالب)

7,090 تومان15,540 تومان
فروشنده شنزار

۱

جدول بتنی نیم‌شیب (قالب)

5,300 تومان17,730 تومان
فروشنده مصالح دولتی

9637 در انبار Placeholder

دیوار گچی(متری)

11,000 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

6448 در انبار Placeholder

کف پوش پرس خیس (وت پرس)

30,000 تومان54,000 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

6574 در انبار Placeholder

کف پوش پرسی ماشینی

29,000 تومان35,000 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

5412 در انبار Placeholder
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

کف پوش سه گوش (متر مربع)

30,000 تومان38,100 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

6521 در انبار Placeholder

کف پوش یونی(پر مقاومت)

32,000 تومان38,000 تومان
فروشنده شنزار

8531 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (ساده)

23,760 تومان59,000 تومان
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

کفپوش کنگره ای زاویه دار (متر مربع)

30,000 تومان42,300 تومان
فروشنده مصالح رضایی

Placeholder

موزاییک (۳۰*۳۰)

12,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

Placeholder

موزاییک (۴۰*۴۰)

18,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

Placeholder

موزاییک پلیمری

20,000 تومان