شن

قیمت : تن به تومان

 

22,000 تومان 23,000 تومان

شن (تن)

  • طبقه استاندارد ۳۰۲
  • تیز گوشه ، گرد گوشه و ترکیبی
  • قابل مصرف در بتن
22,000 تومان 23,000 تومان

ماسه کفی - شکسته (تن)

  • قیمت هر تن به تومان
  • استاندارد ۱۷۵۱۴
  • قابل مصرف موارد عمومی پروژه  ( ملات بنایی و…)
22,000 تومان 23,000 تومان

مخلوط شن ماسه شسته

قیمت : تن به تومان

 

28,500 تومان 29,500 تومان

مخلوط ماسه شکسته و شن

قیمت : تن به تومان

 

26,000 تومان 27,500 تومان