1920 در انبار Placeholder

آجر سفال (۱۰)

450 تومان

آجر سفال به شکل های مکعب مستطیل توپر، سوراخدار، تو خالی و قطعات نازک ساخته می شود.

کاربرد آن:

  • دیوار های باربر
  • سقف های تیرچه بلوک
  • تیغه های جداکننده
  • طاق ضربی بین تیر آهنها
  • نمای خارجی و داخلی
8396 در انبار Placeholder

تیغه سفال

500 تومان600 تومان

قیمت: بر حسب ابعاد به تومان

3824 در انبار Placeholder

تیغه سفال(۱۰cm)

600 تومان

ابعاد:۱۰ سانتی متر

6951 در انبار Placeholder

تیغه سفال(۷cm)

500 تومان

ابعاد:۷ سانتی متر