5217 در انبار آجر-سوراخ-دار
2697 در انبار آجر-فشاری

آجر فشاری

300 تومان
3674 در انبار Placeholder

آهک(کیسه)

8,000 تومان
9653 در انبار پنل-گچی

پنل گچی (۸cm)

12,000 تومان
6287 در انبار Placeholder
6935 در انبار Placeholder
8396 در انبار Placeholder

تیغه سفال

500 تومان600 تومان
8175 در انبار Placeholder

خاک رس(کیسه)

4,000 تومان
4937 در انبار Placeholder

سیمان تیپ ۲

12,500 تومان
5832 در انبار Placeholder

سیمان سفید

19,000 تومان
6887 در انبار Placeholder
2578 در انبار گچ-زیر-کار
7635 در انبار گچ-سفید-کاری

گچ سفید کاری

6,000 تومان
Placeholder
7210 در انبار Placeholder
3841 در انبار Placeholder
Placeholder
Placeholder

موزاییک (۳۰*۳۰)

12,000 تومان
Placeholder

موزاییک (۴۰*۴۰)

18,000 تومان
Placeholder

موزاییک پلیمری

20,000 تومان