در اين بخش قيمت روز مصالح پايه ساختماني اعلام می گردد، در ۹۵ درصد قیمت اعلامی میتوان با قیمت اعلام شده در این بخش روی سایت سازه ساز خرید خودتون رو ثبت کنید.

[ninja_tables id=”2727″]

 [visualizer id=”2204″]