مشاهده همه 21 نتیجه

فروشنده مصالح گنجینه

حراج! 8264 در انبار خرید سیمان تیپ ۲

سیمان تیپ ۲ (تهران)

9,500 تومان 9,900 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! f2

سیمان تیپ ۲(فله)

151,000 تومان 153,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! نگهدارنده متن

شن

22,000 تومان 23,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! نگهدارنده متن

ماسه ۰۶(شهریار)

28,500 تومان 30,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! نگهدارنده متن

ماسه بادی (شهریار)

21,500 تومان 22,500 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! نگهدارنده متن

ماسه دوبار شور(شهریار)

29,500 تومان 31,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! نگهدارنده متن

ماسه شکسته (شهریار)

21,500 تومان 23,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! نگهدارنده متن

مخلوط شن ماسه شسته

28,500 تومان 29,500 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

حراج! نگهدارنده متن

مخلوط ماسه شکسته و شن

26,000 تومان 27,500 تومان